Rock my Day

E.H. Millennium E.H. Easy Game E.H. Gribaldi
Pr.u.E.St. Evita XII 
Pr.u.E.St. Merle E.H. Ravel
Mazurka Magica 
Pr.u.E.St. Rihanna E.H. Connery E.H. Buddenbrock
Caro Dame

St.Pr.u.Pr.St.

Resume

E.H. Biotop

 Pr.St.,St.Pr.u.E.St. Ruby

Familie: E5B Rally (v. Sperber-Lenken)

 

Farbe: Rappe

Geb.: 11.05.2014

Züchter: Michaela Böhn, Harsefeld

 

als Absatzfohlen verkauft

 

 

Eigenleistung:

 

Stutenleistungsprüfung im Feld am 27.06.2018 in Hannover

(WN: 7,61)